ข่าวและกิจกรรม

 
  
  โครงการอบรม "งานระบบดิจิตอล และเทคนิคการติดตั้งจานรับดาวเทียม" โดยสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ร่วมกับ บริษัทไทยแซท และร้านพัฒนาอีเลคโทรนิคส์ หนองแขม ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  วันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗